Restauració d’esquerdes

Multitud d’edificis neoclàssics i modernistes tenen problemes d’esquerdes. L’assentament de l’edifici amb els anys, els treballs en el subsòl i les filtracions d’aigua propicien aquestes patologies. Els paviments de mosaic Nolla no són aliens a això i cal restaurar per reparar aquests problemes.

El primer pas en aquest tipus d’intervencions és l’extracció de tot el paviment afectat i el repicat del suport. Més tard es farà la intervenció en l’esquerda omplint amb un ciment específic que uneixi les parts i reforci l’estructura. En el cas necessari es procedirà a la neteja de l’òxid de les bigues i a l’aplicació d’una imprimació antiòxid . Posteriorment es realitzarà una nova capa de compressió i es col·locarà i rejuntará el mosaic. Per garantir l’exactitud de les restauracions, a Mosaics Estel tenim un ampli estoc de peces Nolla recuperades.

TREBALLS DESTACATS