Restauració de zones deteriorades

La més comuna de les intervencions en paviments de mosaic Nolla és la restauració de zones amb peces deteriorades , inexistents o que han estat restaurades de manera incorrecta. Normalment hi ha moltes zones afectades en passos de porta, en què el trànsit i el moviment que hagi pogut tenir l’edifici propicien aquestes patologies ; i davant finestres i balcons , on les filtracions d’aigua fan que es desprenguin les tessel·les i es ahueque el suport.

En aquest tipus d’intervencions primer s’ha d’extreure el paviment afectat i repicar el suport. Posteriorment es realitzen noves capes de compressió i finalment es col·loca i rejunta el paviment. Per garantir l’exactitud de les restauracions, a Mosaics Estel tenim un ampli estoc de peces Nolla recuperades.

TREBALLS DESTACATS