Sanefes d’unió de paviments

En nombroses ocasions, les reformes comporten la desaparició d’envans, creant un buit entre paviments. Tractant de paviments Nolla, és important que les unions quedin integrades en els mosaics existents, per la qual cosa es recomana que es realitzin amb peces originals Nolla. Per a aquests casos, vam dissenyar sanefes d’unió exclusives per a cada situació, tenint en compte les mides dels buits i el lloc en el qual s’ubicaran; procurant que les sanefes, al mateix temps que vistoses com a element propi, estiguin en consonància amb els motius dels paviments existents. En algunes ocasions n’hi ha prou amb ampliar la franja perimetral que voreja a les sanefes. Acceptem suggeriments per part dels nostres clients.

Mosaics Estel compta amb un ampli estoc de peces Nolla de recuperació que garanteixen l’exactitud de les intervencions.

TREBALLS DESTACATS