restauración de mosaicos

RESTAURACIÓ DE MOSAICS

Restaurem tot tipus de mosaics: paviments, murals i quadres, revestiments d’elements arquitectònics i objectes, tant “in situ” com en el nostre taller. Procurem respectar sempre materials i tècniques originals. També realitzem extraccions, consolidacions i canvis de suport. Tenim un ampli estoc de materials originals que garanteixen l’exactitud de les nostres restauracions: per restauracions de mosaics romans i paviments modernistes tenim un ampli assortiment de marbres, per murals modernistes tenim rajoles de l’època i per a paviments Nolla vam recuperar peces originals. La nostra professionalitat ha quedat patent en obres d’il·lustres arquitectes modernistes com Gaudí (Sagrada Família, la Casa Vicens, Parròquia de Sant Pacià), Domènech i Montaner (Palau de la Música, Hospital de Sant Pau, Casa Lleó i Morera ) o Puig i Calafach (casa Amatller).