Restauració de zones desnivellades

Les filtracions d’aigua solen produir buits i bombaments en els paviments de mosaic Nolla.

Per a la seva restauració s’ha de procedir a extreure tot el mosaic afectat de manera manual i amb molt de compte a fi de no produir desperfectes en les peces de Nolla que tornaran a recol·locar-se. Posteriorment es repicarà i s’extraurà el suport de morter . En el cas necessari es procedirà a la neteja de l’òxid de les bigues i a l’aplicació d’una imprimació antiòxid . Finalment es realitzarà una nova capa de compressió a nivell òptim i es col·locaran i rejuntaran les peces de mosaic Nolla prèviament netejades.

Per garantir l’exactitud de les restauracions, a Mosaics Estel tenim un ampli estoc de peces Nolla recuperades.

TREBALLS DESTACATS