CREACIÓ DE MURALS I QUADRES DE MOSAIC

Per a la realització de murals i quadres utilitzem diversos tipus de materials:

– Ceràmica vidriada: Seguint la tradició del modernisme català, veiem en la ceràmica un material personal i amb senyals d’identitat. Actualment poden trobar-se gammes de colors molt àmplies.

– Marbre: Per als quadres de mosaic romà, ja siguin de nou disseny o reproduccions de mosaics clàssics, solem utilitzar tessel·les de marbre, en algun cas combinades amb pasta vítria o gres.

Pasta vítria: Molt utilitzada pels mosaicistas italians. Nosaltres no la utilitzem habitualment en els nostres murals com a material principal, excepte en el mural que vam fer per a una botiga de roba masculina.

Les principals tècniques utilitzades són la clàssica o mosaic romà, partint de tessel·les quadrades, i el “trencadís”, en la qual les tessel·les són irregulars. En algun cas poden combinar-se en la mateixa obra.