Mosaic Mural Hokusai

Barcelona

Realització amb tècnica de “trencadís” d’un mural per a la paret d’una oficina. Basant-nos en el famós gravat del pintor japonès Hokusai (1759-1849), vam realitzar amb ceràmica vidriada un mural de 3,2 metres d’alçada màxima per 3,8 metres d’amplada. A causa de la dificultat de realitzar “in situ”, s’opta per la tècnica invertida: es treballa el mural al taller seccionant per facilitar el transport i la col·locació. Prèviament a la col·locació és necessari la preparació de la paret per garantir una perfecta adherència.

Posteriorment a la col·locació es realitza el rejuntat en un to neutre i es enmasilla la paret per al posterior pintat en un color ataronjat que fa ressaltar el mosaic.

TREABALLS DESTACATS