Restauració mural modernista de mosaic de l’antiga Lleteria del Poble Sec.

Carrer Salvà, Barcelona.

Estat del mural anterior a la restauració

Mural de mosaic ceràmic amb motiu pastoral holandès, molt ben realitzat amb tècnica clàssica per un autor anònim. El mosaic presentava nombroses patologies: múltiples incrustacions d’elements de ferro i tacs de fusta i plàstic; nombroses esquerdes; tessel·les trencades o amb l’esmalt solt; una gran part de la superfície del mosaic buida, sense una agafada directe al suport; i la inexistència de dues grans zones que presentaven un pedaç de morter.

Procés de restauració

En la primera fase de la restauració es va procedir a l’extracció dels elements externs al mosaic i a la consolidació d’aquest mitjançant el injectat de ciments específics; així com a la restauració de les zones amb esquerdes i tessel·les deteriorades. Posteriorment es van realitzar al taller les parts inexistents del mosaic amb tessel·les fabricades amb rajoles ceràmiques de principis del segle XX, provinents del taller del nostre mestre, Lluís Brú. Gràcies a la utilització d’aquestes tessel·les vam poder respectar totalment els colors i el disseny original.

Resultat final

Finalment, es va procedir a la col·locació dels plafons realitzats al taller i es rejuntó i va netejar el mosaic.

TREBALLS DESTACATS