Restauración y consolidación de mosaico romano

Ós, cavall i arbre.

Mosaic romà de marbre i pasta de vidre de 285 x 103 cm .

Presenta nombroses tessel·les despreses i diverses zones desaparegudes. Apareixen indicis d’una restauració antiga no molt ben realitzada . Corregim els errors d’aquesta restauració i recomponemos les zones inexistents.

Després de la seva restauració i consolidació es col·loca en una estructura d’acer per a la seva instal·lació.

TREBALLS DESTACATS