Ampliació de paviments Nolla

En la realització de rehabilitacions integrals o altres reformes és freqüent el moviment d’envans o la construcció de nous . Això fa que els paviments s’hagin d’ampliar o reduir-se. En aquest cas mostrarem l’ampliació de paviments de mosaic Nolla.

Per a aquest tipus d’intervencions s’ha d’extreure la fusta perimetral abans del moviment de l’envà i , si cal , part del mosaic i del suport. Un cop l’envà en la seva ubicació final es replantejarà el disseny del paviment de manera que quedi perfectament condicionat a les noves mesures . Posteriorment es realitzarà una nova capa de compressió i es col·locarà i rejuntará el mosaic. En l’exemple que pot observar-se en les fotos ha estat necessari ampliar el paviment d’un passadís.

Per a la realització d’aquestes ampliacions , Mosaics Estel compta amb un ampli estoc de peces Nolla de recuperació que garanteixen l’exactitud de les intervencions.

TREBALLS DESTACATS