Creació de mosaics

Reproduccions

Realització de quadres de mosaic amb reproduccions d’elements diversos encarregats per clients particulars. En Mosaics Artístics Estel estem oberts a tot tipus d’idees que ens puguin oferir els nostres clients. En la creació de mosaics les diferents tècniques del mosaic artístic tenen múltiples possibilitats. Dalí és un quadre d’inspiració daliniana amb un detall de “El gran masturbador”. Guernica és un detall del quadre de Picasso. Tauró és un dibuix de l’artista Cesar Manrique. King Crimson i Lou Reed són reproduccions de dibuixos extrets de portades de discos. Llengua Stones és una reproducció del logotip del grup musical The Rolling Stones. Peix és una reproducció d’un esgrafiat de la Fonda d’Espanya de Barcelona, ​​obra de Domènech i Montaner, adaptant-lo a les tècniques del mosaic i afegint-color. El Plafó de Lluís Brú és una reproducció de l’arrambador de la Casa Lleó i Morera, realitzada per a l’exposició d’aquest il·lustre mosaïcista, avi del nostre mestre.

TREBALLS DESTACATS