Reproducció de Mosaics Romans

Reproduïm mosaics clàssics romans , grecs , bizantins, etc. Per a això coneixem perfectament les tècniques clàssiques i utilitzem marbres i pasta vítria iguals o el més semblants possible als materials originals. Les reproduccions que us vam mostrar són les tres Gràcies , Diana Caçadora , un ” bodegó ” de Peixos i un fragment de Sanefa .

TREBALLS DESTACATS