Iron Horse Hotel

Portaventura, Tarragona

Realització d’un motiu de mosaic per a la cafeteria del “llunyà oest” de Port Aventura, pensat perquè encaixi en el paviment de peces de “gresite” porcelànic de 2 x 2 centímetres. El motiu va ser dissenyat pels arquitectes de Port Aventura i se’ns va encarregar per mediació de l’empresa Projecte 2, subministradors dels recobriments de gres. Està realitzat amb el mateix tipus de gres porcelànic mate que la resta del paviment i treballat amb tècniques de mosaic clàssic. Adherim una malla de plàstic a la cara inferior i subministrem el mosaic als clients per a la seva col·locació.

TREBALLS DESTACATS