Barra de bar

AC Djavu , Barcelona

El disseny d’aquest mosaic ceràmic de tipus ” trencadís “ es basa en el dibuix de Phil Lewis ” Sugarloaf Sunset ” . El dibuix original va ser modificat per a la seva adaptació a mosaic , afegint els dos laterals i eliminant certs elements. El mosaic es va realitzar en el taller amb tècnica inversa , despiezándolo en plafons que resultessin manejables per a la seva col·locació. Es van reservar dos buits per col·locar les reixetes de ventilació dels ampollers i es van col·locar cantoneres a les cantonades.

TREBALLS DESTACATS