Restauració mosaic romà

Centre Irradiador

Mosaic romà de marbre i pasta de vidre de 202 cm de diàmetre.

Presenta moltíssimes tessel·les despreses i inexistents. Per a la seva restauració van haver de fabricar-se una gran quantitat de tessel·les. A part de la complexitat del motiu, una de les dificultats del procés de restauració va ser el accedir a la zona central a causa de la gran grandària del mosaic. Es va optar per realitzar la restauració d’aquesta part a terra i després col · locar el mosaic en una base rodona.

Després de la seva restauració i consolidació es col·loca en una estructura d’acer per a la seva instal·lació.

TREBALLS DESTACATS