Geomètric amb text grec

Mosaic romà de marbre de 248 x 86 cm .

Presenta nombroses tessel·les despreses i moltes restes de morter adherits al mosaic. Cal la neteja d’aquestes restes i la fabricació de tessel·les per a la restauració del mosaic

Després de la seva restauració i consolidació es col·loca en una estructura d’acer per a la seva instal·lació.

TREBALLS DESTACATS